КОНТАКТИ
Адрес:
Дом за сираци "Св. Николай" при храм "Св. Троица"
ул. „Търнава“ № 21 А
с. Нови Хан п.к 2110
община Елин Пелин
област София
България

Мобилен телефон:

отец Иван

0886 85 29 50
0889 53 98 74

Информация: Който иска да се свърже с нас, може да ни намери на горепосочените телефони и e-mail.