There are no translations available.


Области на подпомагане

При отец Иван попадат хора с трудни житейски съдби. Голяма част от тях са деца от домове, които след навършване на пълнолетие остават на улицата без подслон и поминък. Като пример много са дошлите от закрития дом в с. Угърчин.

Стремежът на отец Иван е да изгради нов приют в с. Нови Хан, за да "не връща никого", както и да ремонтира фамилните къщи в с. Якимово, където да осигури постоянен дом и препитание за над 30 семейства.

Необходима е помощ в различни направления, поради което в рамките на настоящата дарителска кампания обособихме отделни области за подпомагане с идеята на проектен принцип да подпомогнем тяхната успешна реализация.


"Организация и координация на дейности и събития с цел събиране на средства и подкрепа за нуждите на дома на отец Иван"

 • • Популяризиране на Каузата "Помощ за дома на отец Иван"
 • • Организация на благотворителни събития
 • • Дейности по набиране на средства


"Дом за нуждаещите се семейства"

Координатор: Отец Григорий

тел: 0886 85 30 26 , email: gregary1977@abv.bg

 • • Строителни материали
 • • Екипи за строителни и ремонтни дейности?

Подробно описание на къщите и нуждите от ремонт в с. Якимово

Проект "Обновяване на електрическата инсталация в Нови Хан"


"Пълноценен живот"

 • • Хранителни стоки
 • • Дрехи и обувки
 • • Санитарни материали
 • • Почистващи и перилни препарати
 • • Учебници
 • • Мебели
 • • Домакински уреди и посуда
 • • Спално бельо
 • • Лекарства


"Поминък"

Стопанството на Отец Иван включва над 50 дка земеделска земя, както и обработваеми дворове към къщите в с. Якимово.

 • • Материали за животновъдство, земеделие и сладкарство – дейности, с които живеещите в дома се изхранват.
 • • Консултации в посочените области.


"Социална интеграция"

 • • Психотерапевтична помощ
 • • Обучение
 • • Съдействие за намиране на работа