There are no translations available.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дома за сираци “Св. Николай “ е построен към Българската Православна църква с Божие благословение по примера на светите отци: Св. Василий Велики, Св. Атанасий общожитейни, Св. Николай Мирликийски чудотворец, Св. Иоан Кронщатски и др. с благословението на Негово Светейшество Максим Митрополит Софийски и Патриарх Български. Домът за сираци “Св. Николай” е под юрисдикцията на Софийска Света Митрополия и се ръководи от църковното настоятелство към храм “Св. Троица” с. Нови хан.

Домът за сираци е започнат да се строи от 1988 г. от председателя на църковното настоятелство отец Иван Иванов. Строителството и издръжката е само от помощи и дарения. Строителството и управлението се извършва от председателят на църковното настоятелство отец Иван Иванов.

Църковното настоятелство се събира поне веднъж в годината където председателят дава отчет за извършената дейност през годината. То може да бъде свиквано извънредно повече пъти от председателят или по искане поне на един от църковните настоятели.

Председател на дома е председателят на църковното настоятелство или игумен на манастира. Председателят на дома е добре да живее в дома. Ако е семеен, там живее и неговото семейство. Така той е в течение за всичко, каквото става в дома. За помощници на председателя се избират трима души, които образуват домсъвет.

За членове на домсъвета се избират трима пълнолетни, които са живеели най малко три години в дома, показали са загриженост и любов към децата и опазват съзнателно имуществото. Членовете на домсъвета се избират от председателя и са негови помощници. Член на домсъвета може да бъде освободен по собствено желание или от председателя, ако той сметне, че е необходимо като изтъкне причините пред живеещите в дома.

В дома се приемат и пълнолетни, и възрастни хора, които са в неравностойно положение с цел взаимно подпомагане, като приетите помагат за отглеждането и възпитаването на малолетните деца.

Дома за сираци е общожитеен и всички в него се хранят заедно и се трудят заедно според възможностите. Всички имат равни права. Начинът на отглеждане на децата и тяхното възпитание трябва да бъде такова като в семейството. На детето не трябва да му липсва нищо. То трябва да се чувства така както всяко дете, което живее в нормално семейство. Председателят на дома е длъжен да направи всичко възможно така, че новородените деца в дома и тези, които нямат родители, като станат пълнолетни да имат собствен дом – така както всеки баща осигурява дом на собственото си дете. Децата, живеещи в дома, задължително трябва да завършат средното си образование и ако искат да следват да им се осигурят средства и условия. Децата и тези, които си грижат за тях, могат да живеят в дома до завършване на земният си живот.

ІІ. Приемане за живеене в дома:

1. В дома се приемат деца с родители които са изпаднали в неравностойно положение.
2. Деца с родители останали без жилище
3. Останали без работа и жилище
4. Когато един от родителите е алкохолик или наркоман.
5. Когато има насилие над детето и над един от родителите.
6. Когато един от родителите е тежко болен и причинява травмиране на детето, доказано от социалните служби.
7. В домът могат да постъпят лица независимо от какъв етнически произход са и каква вяра изповядват.
8. Когато децата са пълни сирачета и нямат близък, който да се грижи за тях.
9. Когато децата са на многодетни родители.
10. Когато един от родителите е жив, но не може да полага грижи.

ІІІ . Задължения на управата на дома

1. Да открият домова книга. Да записват новопристигналите, дата на пристигане и ЕГН
2. Да отписва напусналите – дата на напускане.
3. За децата да се носи акта за раждане.
4. Деца без родители се приемат, след като настойникът или един от родителите подаде молба и подпише декларация, че оставя детето на отглеждане, възпитаване и учене, като посочва кой е новият наставник. Задължително се носи акта за раждане.
5. Родителите, които са в страната, са задължени поне два пъти в месеца да идват да виждат децата си, живеещи в дома.
6. Новоприетите деца, които са ученици, са длъжни да носят и отпускно писмо от предишното училище.
7. Да се изисква телефон и адрес на родителя или настойника, който е довел детето.

ІV. Задължение на живеещите в дома

1. Да опазват имуществото на дома.
2. Да не позволяват други да изнасят имущество от дома.
3. Да не крадат.
4. Да не просят.
5. Да не пушат.
6. Да не пият алкохол.
7. Да не крещят по децата.
8. Да не проституират.
9. Да ходят прилично облечени.
10. Да ходят в неделя или празник на църква. Тази точка не се отнася за лица изповядващи друга вяра.
11. Да се грижат и подпомагат ръководството на домът за правилно възпитание на децата.
12. Да изпълняват съзнателно поставените им задачи.

Нарушителите на този раздел след едно или две предупреждения се изгонват от общежитието.
Лица, живеели и напуснали общежитието без уведомяване на председателя, повторно не може да се връщат.
Родителите на малолетни деца, които не подлежат на възпитание, се предупреждават и ако не вземат мерки, със съдействие от социалните органи децата им се преместват в друг дом.
Живеещите или работещи в този дом са длъжни постепенно да запознават децата с този устав.

V. Задължения и права на председателя

1. Да приема децата по посоченият ред в раздел ІІІ.
2. Да се грижи, възпитава и обича децата като негови родни деца.
3. Да се грижи за редовно доставяне на хранителни продукти.
4. Да следи за правилно използване на продуктите.
5. Да следи за спазване на правилника за вътрешният ред.
6. Да следи за правилното възпитаване на децата.
7. Ако някой се разболее да извика бърза помощ или сам да го закара до здравното заведение.
8. Ако дете се разболее и се наложи да остане в болница и трябва да е с придружител, да подсигури такъв, като му подсигури и храна.
9. Да записва децата на детска градина и следи за редовното им посещение.
10. Да записва задължително учениците, следи редовното ходене на училище, редовното подготвяне на домашните.
11. Редовно да ходи на родителска среща, ако е зает да изпраща негов заместник.
12. Да контролира и пази децата от насилие.
13. Да организира и води децата на културни развлечения.
14. Да подсигури компютърна зала за да се учат децата на компютърна грамотност.
15. По възможност да подсигури на децата изучаване на чужд език.
16. Да следи за хигиената и изграждане на навици за поддържане на хигиена.
17. Да известява на МВР властите за получил се инцидент в дома.
18. Да известява родителите за дете ако се е разболяло или се е получил някакъв инцидент.
19. Да учи децата на трудови навици.
20. Да назначи най много на две деца без родител една жена която да се грижи денонощно за тях, и я контролира.
21. Да подсигури уютна стая със санитарен възел и баня.
22. Да води децата на летен лагер за двадесет дни на море или планина.
23. Да подсигури учебници и учебни помагала за учениците.
24. В стаите да живеят не повече от две деца и един родител или настойник.
25. Да обича децата така както обича своите деца защото те вече са и негови деца и то без лицемерие защото малките много усещат лицемерието.
26. Да възпитава децата не само с думи, но с личния си пример и поведение. Да изисква това и от останалите живеещи в дома.
27. Ако му е невъзможно да контролира всичко, може да назначи един или двама заместници (възпитатели), живеещи в дома или отвън на трудов договор.
28. Да назначи помощен персонал на трудов договор ако има нужда и възможност за финансиране.

VІ. Права на живеещите в дома

1.При неморално отношение на някои от живеещите в дома могат да се оплакват на председателя. А председателят веднага да вземе отношение по жалбата.
2.При влошено здравно състояние на дете да уведоми ръководството за оказване на медицинска помощ и закупуване на лекарства.
3.При предписване от лекаря на диетична храна да му се осигурява такава.
4.Да иска от ръководството дезинфекциращи материали, миещи и перилни материали, паста и четка за зъби, допълнителни завивки и др.
5.Да изисква спокойствие по време на почивка или сън.
6.Да се оплаква на органите на властта със знанието на председателя при извършване на насилие към него от страна на живеещите или външни лица.
7.Да му се подсигури облекло и обувки за сезона.
8.Когато му се наложи да пътува до някъде да му се подсигурят парични средства и суха храна.
9.Децата които живеят без родители да могат да се срещат с родителите си и близките.
10.Децата имат право да се оплакват на ръководството ако някой извършва насилие върху тях.
11.Ако е по тежко насилието да се оплакват на властните органи.

VІІ. Дневен режим в дома

1. Биене на голямата църковна камбана в 07.00 часа, ставане всички от сън, оправят леглата, измиване и обличане.
2. Учениците слизат на закуска в 07.30 часа.
3. Учениците след закуска и като са си взели закуската за 10.00 часа заминават на училище в 07.50 часа.
4. Децата за детската градина се отвеждат в 08.00 часа.
5. Закуска на останалите в дома е от 08.00 ч. до 08.30 ч.
6. Почистване на двора е от 07.00 ч. до 08.00 ч.
7. Почистване на стаите е от 08.30 до 09.00 ч.
8. Непълнолетните получават малка закуска в 10.00 ч.
9. Отиване на работа в 08.30 ч.
10. Обяд от 12.30 до 13.30 ч.
11. Тези, които са на работа на полето и са закъснели им се запазва храната докато се завърнат.
12. Непълнолетните задължително лягат да спят от 14.00 до 16.00 ч.
13. Малка следобедна закуска на непълнолетните се дава в 16.00 ч. Такава закуска може да получат и пълнолетни само ако се нуждаят.
14. От 16.00 ч. до 18.00 ч. учениците си подготвят уроците.
15. От 18.00 ч до 19.30 ч. учениците играят.
16. Вечеря от 19.30 ч. до 20.30 ч.
17. Подготовка и лягане за сън на непълнолетните в 21.00 ч
18. Портите през зимният период се заключват в 22.00 ч., а през летния период се заключват в 23.00 часа и се отключват сутрин в 07.00 часа.
19. След обяд през зимният период голямата църковна камбана бие в 16.00 ч. а през летния период бие в 17.00 ч.
20. Трите камбани бият само в неделя и на празник сутрин в 08.00 часа, в 09.30 часа и вечер преди празник 17.00 часа.
21. Желателно е да се посещават църковните служби.
22. В неделен ден и на господски празници се служи Света Божествена литургия от 08.30 часа.
23. Кръстените деца, които не са навършили седем години, задължително се причестяват всяка неделя. Така те свикват още от малки да посещават Божият храм, а и с приемането на Светото Причастие се предпазват от боледуване.
24. По големите от тази възраст трябва да постят и се изповядват и тогава да приемат Светото Причастие

VІІІ. Общи положения

Този устав (правилник) е първият порода си съставен за дома за сираци “Св.Николай”към храм “Св.Троица”, с. Нови хан от неговият председател отец Иван Димитров Иванов ЕГН – 4503317268 и председател на църковното Настоятелство, като продължение от устава на Българската Православна Църква. Всичко останало, което не е вписано тук, се приема от устава на БПЦ.
Този устав е съгласуван и приет от църковното настоятелство.
Промени, допълнения и изменения може да прави само председателят на дома съгласувано с църковното настоятелство.

Нови хан, 23 май 2000 год.
Председател на Дома за сираци “Св.Николай”: отец Иван Иванов