There are no translations available.

Реновират се към 65 стари къщи в с. Якимово.

Построяване на здравна служба.

Оборудване на компютърна зала.

Обучение по английски език.

Ремонт на Манастирския храм “Св. Троица”.

Построяване на второ крило към основната сграда на Дома.

Довършване на строителната дейност и оборудване на трети етаж на настоящата сграда.